2016-10-15 |  admin
GB flag PL flag

Ban

Moduł ten odpowiedzialny jest za zarządzanie blokadami nałożonymi na danego użytkownika serwisu.

 Tworzenie nowej blokady

Po zalogowaniu należy przejść do modułu bezpieczeństwo » blokady w menu głównym oraz wybrać pozycję utwórz. Następnie pojawi się okno w którym należy zdefiniować wszystkie wymagane pola.

 1. Typ - jest to rodzaj banu, który chcemy zastosować. W zależności od naszego wyboru - nałożone kary będą ograniczone.
  1. GLOBALNY (1) - blokuje całkowicie dostęp do witryny.
  2. NA KOMENTOWANIE (2) - nakłada ograniczenie wyłącznie na komentowanie postów.
  3. NA LOGOWANIE (3) - uniemożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi logowanie do systemu.
  4. NA LOGOWANIE I KOMENTOWANIE (4) - łączy dwie w/w blokady.
 2. Data zakończenia - domyślnie blokada nakładana jest na 7 dni. Możesz, jednak wskazać dowolny okres (datę końca), przez który dostęp ma być ograniczony.
 3. IP - pierwsza z metod po której użytkownik jest rozpoznawany to adres IP. Opcja jednak jest łatwa to obejścia, ponieważ większość internetowych prowiderów stosuje zmienne adresy IP.
 4. Użytkownikkolejna metoda rozpoznawania. Z bazy danych zarejestrowanych użytkowników możemy wskazać konkretnego - i wtedy ograniczyć jego dostęp.
 5. Treść - w treści możemy wpisać dowolny komunikat, który zostanie wyświetlony zablokowanemu użytkownikowi podczas próby skorzystania z danej funkcjonalności (ban, logowanie, wejście na stronę). Dodatkowo w wyszukiwarce rekordów może on stanowić notatkę nt kary.


Nie musisz pamiętać, znać, ani uzupełniać tylu pól. Wystarczy, że w module logi lub kokpit znajdziesz podejrzane wpisy i klikniesz button akcji blokuj. Zalecany typ banu oraz okres jego trwania wraz z notatką zostaną automatycznie wygenerowane.

Zalecamy korzystanie z drugiego sposobu, który jest bardziej zaautomatyzowany.

 Opcje

Pozwalają na ustalenie reguł pracy modułu. Dostępne są 2 opcje.

 1. Ban włączony (tak nie) - wyłączenie blokady spowoduje automatyczne anulowanie wszystkich nałożonych kar.
 2. Czas blokady - (przedział: 1 dzień / pół roku) - domyślna wartość blokady. Podczas generowania blokady lub kiedy system sam wykryje niezamierzone działania, blokada zostanie nałożona na określony okres czasu.