2016-10-18 |  admin
GB flag PL flag

Skrypty (PHP)

Moduł odpowiedzialny za osadzanie prostych kodów PHP.
Artykuł przeznaczony jest dla użytkowników znających PHP oraz specyfikację systemu CMS'a.

 Dodawanie

Aby zarządzać modułem należy wejść na zakładkę treść » skrypty w menu głównym (po zalogowaniu) i w menu akcji wskazać pozycję utwórz.

Następnie należy uzupełnić wymagane pola:

  1. Tytuł - nazwa po, której rozpoznamy wpis.
  2. Slum - nazwa skrótowa (używana do indentyfikacji).
  3. Treść - nasz fragment kodu php.

Moduł jest helperem do klasy output. Aby osadzić kod w treści, należy użyć wywołania ##nazwa_slum## w partialach lub w treści strony.

Zaleca się, aby kody były krótkie i wywoływały anonimowe funkcje zwracające wartość. Jeśli chcesz odnieść się do instancji system należy użyc zmiennej super globalnej $CI np. $CI->page_m->...

 Wbudowane skrypty

Altego posiada kilka gotowych skryptów (kolejno slum / opis):

  1.  current_url - wyświetla aktualny adres wpisany w przeglądarkę.
  2.  visits - wyświetla całkowitą liczbę wizyt.