2016-10-16 |  admin
GB flag PL flag

User (użytkownicy)

Moduł użytkowników odpowiada za zarządzanie kontami oraz uprawnieniami przypisanymi do nich.

 Tworzenie nowego użytkownika

Po zalogowaniu należy przejść do modułu użytkownicy w menu głównym oraz wybrać pozycję utwórz. Następnie pojawi się okno w którym należy zdefiniować wszystkie dostępne opcje.

 1. Uprawnienia - Są one kluczowe ze względu na to, że pozwalają nie ograniczenie dostępu danego użytkownika do systemu CMS. Nie możesz utworzyć użytkownika z uprawnieniami równymi lub większym niż Twoje.
 2. Login - Unikatowa nazwa użytkownika składająca się ze znaków alfa-numerycznych. Loginu nie można zmienić.
 3. Avatar - Jest to obrazek, który będzie skojarzony z danym kontem. Wyświetlany np. obok komentarza lub w menu po zalogowaniu. Akceptowane formaty plików to - JPG, PNG, GIF a maksymalny rozmiar nie może przekroczyć 50 kb.
  1. USER (1) - najniższe uprawnienia. Użytkownik może sam utworzyć konto (jeśli opcja rejestracji jest włączona w opcjach). Uprawnienia dają możliwość zarządzania własnym kontem (zmiana hasła, danych itp.)
  2. MODERATOR (2) - uprawnienia pozwalają na zarządzanie komentarzami i danymi wprowadzonymi przez użytkowników (edycja, usuwanie itp.).
  3. ADMIN (3) - wysokie uprawnienia - użytkownik z tymi uprawnieniami posiada wszystkie cechy moderatora, dodatkowo może ingerować w większość opcji zarządzania stroną. Admin ma zablokowane niektóre funkcje „BOSSA”, co ma na celu wyłącznie zminimalizowanie szans na nieumyślne uszkodzenie systemu.
  4. BOSS (4) - super ADMIN - użytkownik, który może robić wszystko w systemie CMS. Zalecane jest dawanie tych uprawnień tylko osobom biegle obsługującym komputer.
 4. Motto - Jako motto możesz dodać dowolny tekst (zgodnie z polityką i regulaminem serwisu), który będzie wyświetlany pod Twoimi wpisami.
 5. Status - Wybór - Tak / nie - aby użytkownik mógł się zalogować musi mieć aktywne konto. Podczas rejestracji (w zależności od ustawionych opcji), aktywacja wymaga kliknięcia w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail.

 Opcje

Pozwalają na ustalenie reguł pracy modułu. Dostępne są 3 opcje.

 1. Liczba logowań na godzinę (1-9) - jest to maksymalna dopuszczalna ilość błędnych logowań do systemu w ciągu 1 godziny. Po przekroczeniu ustalonego limitu logowanie jest niedostępne przez pewien czas.
 2. Czy możliwa jest rejestracja (tak / nie) - włączenie tej opcji, umożliwia użytkownikowi samoistne utworzenie konta poprzez formularz.
 3. Mail potwierdzający (tak / nie) - określa czy przy zakładaniu konta wymagane jest kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na wskazany adres e-mail.