2016-10-16 |  admin
GB flag PL flag

Plugin (dodatki)

Za plugin można uznać każdą oddzielną aplikację (moduł) posiadają własną strukturę. Aby użyć dowolnego pluginu - należy go zainstalować oraz aktywować w module pluginy.

 Instalacja

Najpierw należy wejść na zakładkę zasoby » pluginy w menu głównym (po zalogowaniu) i w menu akcji wskazać pozycję zainstaluj.

Po pojawieniu się okna dialogowego wystarczy wskazać dodatek w formacie .zip. Po udanym "uploadzie", plugin pojawi się na liscie dostępnych, gdzie z kolei można przejść do jego konfiguracji (jeśli jest zdefiniowana).

 Usuwanie

Każdy z dodatków można usunąć, włączyć / wyłączyć lub skonfigurować. Aby usunąć wystarczy w wyszukiwarce dodatków w kolumnie akcje zaznaczyć pole usuń.

Usunięcie oznacza skasowanie wszystkich plików, baz danych itp. utworzonych podczas korzystania z danego modułu. Efekt jest nieodwracalny w skutkach. Jeśli chcesz tylko czasowo dezaktywować plugin, możesz skorzystać w funkcji jego włączania i wyłączania.