2016-10-20 |  admin
GB flag PL flag

Strony

Najbardziej rozbudowany moduł odpowiedzialny za tworzenie treści na Twoich stronach.

 Tworzenie nowej strony

Po zalogowaniu należy przejść do modułu treść » strony w menu głównym oraz wybrać pozycję utwórz. Następnie pojawi się okno w którym należy zdefiniować wszystkie wymagane pola.

Typy stron:

Typ: Przeznaczenie: Przykład: Struktura URL: Galeria: Komentarze:
Zwykła Strona standardowa bez "podelementów".

strona główna, oferta, kontakt

example.pl/oferta

example.pl/nazwa_slum_strony Bez paginacji Niedostępne
Blog Typ przeznaczony dla bardziej rozbudowanych stron posiadających przypisane inne elementy,

aktualności, zmiany

example.pl/aktualnosci

example.pl/nazwa_slum_strony Bez paginacji Niedostępne
Blog dziecko Strona przypisana do innej strony typu blog

Np. wpis z bloga aktualności: zmiana właściciela, wycieczka w góry itp.

example.pl/aktualnosci/89/zmiana-wlasciciela

example.pl/nazwa_slum_strony_rodzica/

id_blog_dziecka/slum_dziecka

Z paginacją Dostępne (komentarze muszą być włączone)
Systemowa Typ strony systemowej do obłsugi stron błędów.

404, 406

Nie jest dozwolone bezpośrednie wywołanie. Strona zamienia jedynie treść błędnego url.

Taka jak porządany adres.

Niedostępne Niedostępne
 1. Ogólne:
  1. Menu (wskaż id menu) - pozostaw puste, aby używać domyślnego.
  2. Typ - istnieją 3 typy stron (tabela przedstawia różnice)
   1. Zwykła
   2. Blog
   3. Blog dziecko
   4. Systemowa - ograniczone możliwości edycji.
  3. Rodzic - jeśli chcesz, aby strona przynależała do innej ustaw typ na "blog dziecko" i wskaż rodzica.
  4. Strona startowa (tak / nie) - po wybraniu tej opcji strona zostanie ustawiona jako domyślna.
  5. Układ (wybór layoutu) - istnieją różne układy stron np. 2 kolumny (środkowa + prawa), 3 kolumny (lewa + środkowa + prawa). Wybierz z listy preferowaną wartość, aby zmienić wygląd strony (niektóre skórki obsługują wszystkich typów ustawień!).
  6. Komentarze (tak / nie) - czy strona ma wyświetlać komentarze (pamiętaj, aby włączyć globalną możliwość dodawania komentarzy w ustawieniach).
 2. Meta - ustawienia meta tagów (ważne ze względu na SEO):
  1. Tytuł (znaki alfanumeryczne) - wyświetlana wartość na pasku przeglądarki oraz jako tytuł strony w znacznikach h1 (zależnie od konfiguracji skórki).
  2. Slum (znaki alfanumeryczne bez spacji i polskich znaków)
  3. Słowa kluczowe (słowa po przecinku) - wartość pozycji meta » keywords.
  4. Opis (znaki alfanumeryczne) - wartość pozycji meta » description.
  5. Data (prawidłowa data) - wartość pozycji meta » date.
  6. Autor (znaki alfanumeryczne)  - wartość pozycji meta » author. Pozostaw puste, aby użyć nazwy użytkownika tworzącego wpis.
  7. Robots (pole z listy) wartość pozycji meta » robots. Opis atrybutów na stronie google.
 3. Treść:
  1. Lead (znaki alfanumeryczne, plain text)  - tekst wprowadzający do artykułu. Powinien on zwięźle określać czego dotyczy wpis oraz pokrywać informacje z sekcji opis i słowa kluczowe. Z treści usuwane są znaczniki HTML.
  2. Content (dowolny tekst zgodny z html i z formatem strony) - zasadnicza treść strony. Poprawność jest sprawdzana na bieżąco poprzez plugin Tinymce oraz po zapisie poprzez skrypty systemu.
 4. Widok:
  1. Avatar (wskaż plik graficzny) - avatar jest wyświetlany podczas listowania podelementów strony typi BLOG.
  2. Status:
   1. Publiczna - strona będzie widoczna dla odwiedzających
   2. Ukryta
   3. Dla zalogowanych - tylko zalogowani zobaczą treść
   4. Ograniczona w czasie - strona będzie widoczna tylko we wskazanym okresie
    1. Od (prawidłowa data)
    2. Do (prawidłowa data)
   5. Chroniona hasłem (tak / nie) - strona będzie widoczna, jednak dodatkowe galerie będą wymagały podania hasła.
  3. Ochrona hasłem - po wejściu na stronę zostanie wywołane okno z prośbą o podanie hasła
   1. Hasło (znaki alfanumeryczne) 
  4. Kolejność (1 - x)
 5. Partiale:
  1. Definicja własna (tak / nie) - zwykle układ partiali odpowiada domyślnym ustawieniom w module partial, możesz jednak dla każdej strony ustawić inne układy.
   1. Lewy
   2. Prawy
   3. Górny
   4. Dolny
  1. Galeria:
   1. Wyświetlać galerię? (tak / nie)
   2. Galeria (wskaż galerię)
  2. Galeria plików
   1. Wyświetlać galerię? (tak / nie)
   2. Galeria plików (wskaż galerię)
  3. CSS (prawidłowy kod CSS)
  4. JS (prawidłowy kod JS)

 Opcje

Pozwalają na ustalenie reguł pracy modułu. Dostępne jest 6 opcji regulujących pracę systemu.

 1. Czy strona jest dostępna (tak / nie) - jeśli wyłączysz stronę - przy każdej próbie jej wyświetlenia zostanie pokazany komunikat ze strony 406
 2. Data do kiedy strona jest niedostępna (prawidłowa data) - możesz wyłączyć stronę tylko na ograniczony czas po upływie którego będzie ona automatycznie uruchomiona.
 3. Domyślny tytuł strony (znaki alfanumeryczne)
 4. Domyślne słowa kluczowe (słowa po przecinku)
 5. Domyślny opis (znaki alfanumeryczne)
 6. Strefa czasowa (wybór z listy - domyślnie Warsaw/Europe)
Wartości domyślne są wyświetlane wtedy, kiedy dana strona nie posiada takich danych. Zaleca się jednak każdorazowo uzupełniać te pola przy tworzeniu witryny, gdyż mają one bardzo duży wpływ na pozycjonowanie.